آرزو ضاربی

مشاوره فردی و خانواده

مشکلات عاطفی – روانی

اضطراب و افسردگی

مشاوره تحصیلی

زوج درمانی
جهت رزرو تلفنی با شماره های روبرو تماس بگیرید:09914566788 و 26711229- 021 و 09034445061

شیوه مدت هر جلسه قیمت هر جلسه در مطب
قیمت در رزرواسیون کودشا
مشاوره حضوری در مطب سمنان/شاهرود 45 دقیقه 40000 تومان 36000 تومان
مشاوره تلفنی 30 دقیقه 20000 تومان  18000 تومان