قوانین مشاوره

_ اطلاعات شخصی شما در نزد مشاوران ما محرمانه شمرده شده و بدون اجازه شما در اختیار فرد سومی گذاشته نمیشود.

_مراجع گرامی اطلاعاتی که وارد می کنید برای بهره گیری بهتر شما از متخصصین ماست. جدا از اینکه این اطلاعات در مراحل گوناگون راستی آزمایی می شود مسئولیت عواقب ناشی از درستی یا نادرستی این اطلاعات که مطمئنا در نتیجه مشاوره شما دخیل خواهد بود به دوش خود شماست.

_مراجع باید مشاور خود را بر اساس اطلاعات و رزومه های موجود در سایت و با توجه به هماهنگی تخصص مشاور با موضوع انتخاب نماید. مسئولیت انتخاب اشتباه با خود مراجع بوده و کودشا مسئولیتی در قبال آن ندارد.

_ارائه تخفیفها و حمایتهای مالی و معنوی کودشا تنها به مراجعینی که از طریق سایت اقدام به رزرو و پرداخت نموده اند ارائه می شود و کودشا در قبال افرادی که از طرق غیر به کلینیکها و مشاورین تحت پوشش مراجعه نموده اند هیچگونه مسئولیتی را نمی پذیرد.

_در صورتی که مراجع در روز مشاوره خود به زمان بیشتری از وقت رزروی خود نیاز پیدا کرد می تواند با هماهنگی کلینیک از زمان بیشتر استفاده نموده و پس از پرداخت مبلغ ویزیت با تماس با پشتیبانی میزان اضافه پرداخت (10 درصد ) را از کودشا طلب نماید تا در رزروهای بعدی با کد تخفیف جدید مبلغ عودت داده شود.

_در صورتی که پس از رزرو وقت مشاوره و پرداخت هزینه به هر دلیلی نتوانید در جلسه حضور یابید و حداکثر تا 24 ساعت قبل از ملاقات، جلسه را لغو نکنید کودشا مسئولیتی در قبال این موضوع نداشته و امکان استرداد وجه پرداختی شما وجود ندارد.

_از آنجایی که مدیریت تنها در صورتی که رزرو شما همراه با پرداخت مبلغ ویزیت باشد مطلع می شود لذا در صورتی که مبلغ را واریز نکرده اید اما مایل به انجام جلسه مشاوره هستید لطفا حتما پس از رزرو با ما تماس بگیرید.

کودشا مسئولیتی در قبال کسانی که پول واریز نکرده اند یا با ما تماس نگرفته اند ندارد.

تلفنهای ما:

021-44225566

09914566788

09034445061