آرشیو برچسب های: پدر

در تربیت کودک نقش پدر مهم تر است یا مادر؟

پدر ومادر هر دو در امر تربیت کودک موثر هستند و به یک میزان نقش [...]

چطور از دخترم مراقبت کنم؟

پدر نقش مهمی در شناسایی هویت جنسی کودک دارد   جای شگفتی دارد که با [...]