آرشیو برچسب های: مسئولیت

کودکی مسئولیت پذیر تربیت کنید

مسئولیت پذیری نوعی نگرش اکتسابی است که از سه سالگی به بعد به تدریج ایجاد [...]