آرشیو برچسب های: تنبیه

روشی کارآمدتر از تنبیه

برای ازبین‌بردن رفتارهای مشکل‌دار در بچه‌ها تنبیه درواقع وقت تلف‌کردن است   واقعاً درمانده‌اید؛ فکر [...]

بجای تنبیه کودکتان را به کارهای خوب تشویق کنید

وظیفه ی پدر و مادر کاشتن درخت دانایی ، درستی و دوستی در وجود فرزندانشان [...]

تنبیه بدنی را کنار بگذارید

تنبیه به عملی گفته می شود که باعث می شود کودک پس از آن رفتار [...]

تنبیه هایی مناسب برای کودک

تنبیه کودک باید متناسب با اشتباه او باشد   پیش از این در مطلبی که [...]