مریم قهرمانی

متخصص روانشناسی کودک و نوجوان

پیشگیری، تشخیص و درمان مشکلات روانی و رفتار، هوش و استعداد ، مشکلات یادگیری و … در کودکان با نیازهای ویژه،

از قبیل اوتیسم، بیش فعالی، عقب ماندگی های ذهنی و …

رزومه کامل مریم قهرمانی

 

شیوه

مدت هر جلسه قیمت هر جلسه مشاور قیمت در رزرواسیون کودشا
مشاوره حضوری در مطب جنت آباد جنوبی 45 دقیقه 80000 تومان 72500 تومان
مشاوره تلفنی 30 دقیقه 40000 تومان  360000 تومان