مریم بابایی

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

مشاور فردی خانواده و نوجوان

تشخیص و درمان اختلالات عاطفی و خلقی

مشاوره ازدواج و زوج درمانی