مرضیه تقدیسی

مشاوره فردی و خانواده

مشاوره پیش از ازدواج

کودکان با بیش فعالی و کمبود توجه ADHD

بازی درمانی اختلالات کودکی

 

 

شیوه

مدت هر جلسه قیمت هر جلسه مشاور قیمت با رزرواسیون کودشا (10 % تخفیف)
مشاوره در مطب 45دقیقه 35/000تومان 31/500تومان
مشاوره تلفنی و اینترنتی
30 دقیقه 20/000تومان 18/000تومان