دکتر سید حمید ناسوتی

متخصص مشاوره تحصیلی از پایه تا کارشناسی ارشد و دانشگاه

رزومه دکتر حمید ناسوتی

شیوه مدت هر جلسه قیمت هر جلسه مدرس قیمت در رزرواسیون کودشا
ویزیت در مطب صادقیه
60 دقیقه 100000 تومان 90000 تومان
مشاوره تلفنی 30 دقیقه 50000 تومان  45000 تومان