سجاد عبدالملکی


متخصص روانشناسی کودک و نوجوان

پیشگیری، تشخیص و درمان

مشکلات رفتار، گفتار، انگیزه، اعتماد به نفس، افسردگی، اضطراب، هوش و استعداد ، مشکلات یادگیری و … در کودکان و نوجوانان

کودکان با نیازهای ویژه، اوتیسم، بیش فعالی، عقب ماندگی های ذهنی و …

مشکلات خانواده

شیوه مدت هر جلسه قیمت هر جلسه مدرس قیمت در رزرواسیون کودشا
ویزیت در مطب 45 دقیقه 25000 تومان 22500 تومان
ویزیت تلفنی
20 دقیقه 10000 تومان  9000 تومان

کردستان، قروه