زهرا مطلبی

متخصص روانشناسی کودک و نوجوان

پیشگیری، تشخیص و درمان مشکلات رفتار، گفتار، انگیزه، اعتماد به نفس، افسردگی، اضطراب، هوش و استعداد ، مشکلات یادگیری و … در کودکان و نوجوانان

کودکان با نیازهای ویژه، اوتیسم، بیش فعالی، عقب ماندگی های ذهنی و …

شیوه مدت هر جلسه قیمت هر جلسه
قیمت در رزرواسیون کودشا
مشاوره حضوری در منزل 60 دقیقه 15000 تومان 135000 تومان
مشاوره تلفنی 30 دقیقه 40000 تومان  36000 تومان