تیام برفی

مشاوره کودک و نوجوان ، نوروفیدبک، بازی درمانی، افزایش تمرکز و توجه کودکان بیش فعال، مشکلات عاطفی و رفتاری نوجوان

مشاور خانواده، ازدواج

شخصیت، زناشویی، تربیت جنسی