محبوبه پاک نژاد

   

  متخصص روانشناس کودک و نوجوان متخصص بازی درمانی و رفتاردرمانی کودک و نوجوان در مرکز تهران خیابان ولی عصر نرسیده به فاطمی و غرب تهران اتوبان یادگار امام

  مراجعان گرامی توجه نمایند که خانم پاک نژاد روزهای 2 شنبه، 4 شنبه و 5 شنبه در مطب مرکز تهران واقع در خیابان ولیعصر نرسیده به فاطمی و روزهای سه شنبه در مطب کلینیک غرب تهران واقع در اتوبان یادگار امام ویزیت حضوری دارند.

  شیوه مدت هر جلسه قیمت هر جلسه
  قیمت در رزرواسیون کودشا
  مطب خ ولیعصر
  45دقیقه 55000 تومان 49500 تومان
  مطب یادگار امام
  45دقیقه 65000 تومان  61500 تومان