سمیه جهاندوست

  مشاور خانواده، ازدواج
  مشاوره کودک و نوجوان ، بازی درمانی، مشکلات عاطفی و رفتاری نوجوان
  مشاوره ھای نوجوانان و بازی درمانی

  شخصیت، زناشویی، تربیت جنسی بزرگسال

   

  توجه     توجه

  مراجعان گرامی در جریان باشند که ویزیت در مطب خانم سمیه جهاندوست تنها در روزهای سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 9 تا 12 انجام می شود و ویزیت سایر روزها و ساعتها صرفا جهت ویزیت تلفنی و ویزیت در منزل می باشد.