دکتر طیبه اهرمی بوشهری

    روانشناس خانواده در غرب تهران، منطقه 5 جنت آباد شمالی

    متخصص در حل مشکلات با رویکرد تحلیلی پویشی

    خانواده درمانگر، گروه درمانگر، زوج درمانگر، حل مشکلات ناشی از آسیب دیدگان جنسی