مریم اقدامی

آموزش تخصصی زبان انگلیسی کودکان 3 الی 15 سال

سابقه کاری در مهد کودک گلبن (تهران)

موسسه شکوه (تهران)

مدرسه شکوه درخشان (تهران)

موسسه نور(تهران)

مدرسه اندیشه 2 (ساری)

مجتمع فنی تهران نمایندگی ساری

شیوه قیمت هر جلسه مدرس قیمت در رزرواسیون کودشا
تدریس حضوری در مرکز خیابان قارن(60 دقیقه)  1 نفره 30000 تومان 27000 تومان
2 نفره 40000 تومان 36000 تومان
رفع اشکال تلفنی(20 دقیقه) 10000 تومان  9000  تومان
تعیین سطح 15000 تومان 13500 تومان

 

جهت هماهنگی می توانید با شماره های 09034445061 و 02126711229