مریم اقدامی

   

  آموزش تخصصی زبان انگلیسی کودکان 3 الی 15 سال

  سابقه کاری در مهد کودک گلبن (تهران)

  موسسه شکوه (تهران)

  مدرسه شکوه درخشان (تهران)

  موسسه نور(تهران)

  مدرسه اندیشه 2 (ساری)

  مجتمع فنی تهران نمایندگی ساری

  مراجعان گرامی در جریان باشند که جلسات تدریس حضوری خانم اقدامی روزهای سه شنبه ساعت 15/30 الی 17/30 و پنج شنبه  11/30 الی 13/30

  و تدریس غیرحضوری(تلفنی) در روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و چهارشنبه ساعت 10 الی 13 برگزار می شود.