زینب بهمن

  کارشناس زبان و ادبیات فارسی  از دانشگاه علامه طباطبایی

  کارشناسی ارشد ایران شناسی گرایش عمومی از دانشگاه شهید بهشتی

  متخصص و مربی فردوسی شناسی و شاهنامه خوانی و روایتگری شاهنامه

  رزومه زینب بهمن

   

   

  دسته: برچسب: