سجاد عبدالملکی

    متخصص روانشناسی کودک و نوجوان

    پیشگیری، تشخیص و درمان

    مشکلات رفتار، گفتار، انگیزه، اعتماد به نفس، افسردگی، اضطراب، هوش و استعداد ، مشکلات یادگیری و … در کودکان و نوجوانان

    کودکان با نیازهای ویژه، اوتیسم، بیش فعالی، عقب ماندگی های ذهنی و …

    مشکلات خانواده