مریم قهرمانی

    متخصص روانشناسی کودک و نوجوان

    پیشگیری، تشخیص و درمان مشکلات روانی و رفتار، هوش و استعداد ، مشکلات یادگیری و … در کودکان با نیازهای ویژه،

    از قبیل اوتیسم، بیش فعالی، عقب ماندگی های ذهنی و …

    رزومه کامل مریم قهرمانی