آرشیو نویسنده: Amina Daqiqi Khodashahri

برای داشتن فرزند موفق چه کنیم؟

کودکان در طول سال تحصیلی، نیم ساعت بیداری خود را در مدرسه صرف می کنند. این بدان معنی است که بسیاری از پرورش هنوز در خانه انجام می شود. در واقع، محققان دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی، دانشگاه بریگهام یانگ و دانشگاه کالیفرنیا ایروین ذز بررسی های خود دریافتند که دخالت والدین عامل مهمتری نسبت به […]