ندا اسمی زاده

متخصص روانشناسی کودک و نوجوان

پیشگیری، تشخیص و درمان مشکلات رفتار، گفتار، انگیزه، اعتماد به نفس، افسردگی، اضطراب و …

اوتیسم، بیش فعالی، پرخاشگری، عقب ماندگی ذهنی و …