ابوطالب توکلی

مشاور خانواده

اختلالات عاطفی- خلقی

اضطراب

افسردگی

پیش از ازدواج

زوج درمانی

 

شیوه

مدت هر جلسه قیمت هر جلسه مدرس قیمت در رزرواسیون کودشا
مشاوره در مطب
45دقیقه 45000تومان 40500 تومان
مشاوره تلفنی و اینترنتی آنلاین 20دقیقه 20000تومان  18000تومان

 

رزرو وقت مشاوره